Climb ability, förmågan att stiga. Effektivt.

Allmänt / Permalink / 0

Trettio piloter varav vissa är skärmkonstruktörer och testpiloter samlades för en öppen diskussion i ämnet ovan.

 Det hela inleddes av en designer och uppfinnare som berättade att dom experimenterar med en variant av den gamla specialmetoden att styra, The Cage.

 Tanken är alltså att man justerar hela kalottens trim snarare än att applicera speed, trim eller broms för att svänga eller ändra hastighet.

 

I deras nya version skulle man ha delat upp buren till två pinnar vari vilka alla linor på respektive sida vore monterade. Metoden att styra skulle påminna om den med cage men ha ett flertal fördelar, bland annat variabel tordering, som kommer vidröras nedan.

De befinner sig fortfarande i experimentstadiet med denna uppfinning och har ännu ej kunnat överstiga orginalskärmens (Advance Alpha) ursprungliga prestanda.

Vad de dock siktar på är att kunna anpassa olika delars anfallsvinkel till den fart med vilken just den delen av skärmen färdas genom luften vid kurvning, turbulens och glid.

 

-Hela tekniken med kurvning kan tyckas vara enkel nog, som att svänga brant vid starka blåsor och flackt vid svaga. Detta motsades å det bestämdaste i gruppen av piloter med olika nivåer av teoretiska kunskaper om aerodynamik och andra kunskaper som tiotals år av funderande, experimenterande och utvecklande av skärmar samt provflygning av dessa kan ge. Man kan säga att alla inte riktigt var överens. I alla fall inte alltid.

Det är inte lätt att sammanfatta allt som sades under det två timmar långa mötet och särskilt inte nu, innan jag ens hunnit testa i praktiken de saker jag främst tog till mig.

 För att börja där vi slutade finns det starka skäl att flyga rent, dvs att man undviker lateral luftrörelse runt skärmen.

När man kurvar utan att viktstyra tycks luften glida från skärmens ytterkant (höger till vänster vid vänstersväng och vice versa). Detta är lätt att testa genom att göra som segelflygarna gör, man tejpar eller knyter garnstumpar längs vingen för att se hur dom rör sig.

Vid endast viktstyrning skulle den latterala rörelsen eller luftglidningen, (air slide som dom kallade det) bli motsatt. Detta är lättare att se framför sig eftersom skärmen är knäckt och delvis lutar lite på mitten. En perfekt balans häremellan skulle således vara det optimala.

En annan sak som påverkar denna glidning skulle också vara skärmens olika hastighet genom luften vid kurvning. Innersidans vingtip färdas naturligt nog signifikans långsammare än yttersidans dito. Detta innebär att skärmens tordering inte längre är optimal vid kurvning.

 

För att råda bot på detta talades det om att trycka på utsidans inre B-paket. (för tvålinorsskärmar) På så sätt trimmar man ner utsidan en aning men inte på tippen. Skärmen flyger saktare, bankar mindre sjunket blir lägre. (Utnyttjandet av stiget bättre) Självklart hamnar man närmare stallpunkten men det gör man ändå när man flyger sakta och kurvar och särskilt i svaga stig då man kurvar flackt och helst vid minsta sjunk. Skillnaden är att om man trimmar ner skärmen mycket nog, flackas polarkurvan innan stall ut menligt, eftersom det vanliga sättet att bromsa, med ”flaps”, inte bara bromsar och tillför ”drag” (här: motstånd) utan även ”flap”, alltså extra lyftkraft.

En sak som vidrördes som en möjlig uppfinning för framtiden var ett extra ”speedsystem” för negativt trim på skärmens bakre risers för att kunna tillföra förändrad anfallsvinkel genom att dra ner B (på tvålinorsskärmar) helt eller segmenterat tillsammans med bromsen för att kunna kurva mer effektivt.

Som jag nämnde tidigare blir polarkurvan för långsam flygning med hjälp av trimläget snarare än med broms annorlunda och det är inte bevisat att det ens går att uppnå ett lägre minsta sjunk med denna metod eftersom stallfarten ökar när man inte tillför flap.

En inofficiell "minsta-sjunk"-tävling  utlystes!

Dock verkar de flesta överens om att en kombination av dessa och särskilt med olika trimlägen över skärmens radie från termikblåsans kärna kommer att bli bra när detta finns att leka med samt att det kommer bli lättare att flyga ”rent”.

 

Här föjer min sammanfattning av en diskussion gällande viktstyrning och de olika teorierna eller teoremen härför gällande:

1. När man viktstyr är en del av skärmens lyftkraft riktad in emot mitten av svängen på grund av skärmens deformering, som skapar lyftkraft inåt, således slungande piloten utåt och i och med detta skapande centrifugalkraft och fortsatt bankning.

Enligt denna linje befinner sig det mesta av pilotens vikt på den risern som inte är nertryckt. Detta kan bevisas/styrkas med hängtester men om det är så i verkligheten är upp till var och en att klura på.

 

2. När man inducerar viktstyrningen (bara just då när man flyttar vikten) forcerar man skärmen neråt genom lufthavet i förhållande till den andra sidan och skapar således mer belastning (endast initialt alltså) på den sidan vilket skulle skapa en gir (vridning kring skärmens vertikala axel) åt motsatt håll, eftersom den belastade sidans hastighet ökar, därigenom skapa en gungning efter vilken centrifugalkraft sedan allenarådande skulle fortsatt underhålla den på började svängen åt avsett håll.

(På samma sätt anser jag att en sväng som initieras med endast broms, inleds med att då den bromsade(flappade) sidan tillför mer lyftkraft, till en början stiger, påbörjas den åsyftade rörelsen först efter en halv oscillations gungning, ”roll”, tills piloten hamnar utanför skärmens ursprungliga tyngdpunkt (centre of gravity).

Man kan jämföra detta med att initiera en sväng på cykel eller motorcykel, för att svänga utan viktstyrning vrider man styret åt motsatt håll för att initiera svängen)

 

Jag hoppas att detta kunde krångla till begreppen för er och jag lovar att fortsätta teorilektionen så snart andan faller på.

 

Knyt gärna lite garnstumpar nära underduken på era skärmar och filma dessa med en uppåtriktad kamera medans ni kurvar. På så sätt får ni se ifall ni flyger ”rent” eller ej!

 

I morgon har vi förhoppningsvis detta 13:e europamästerskaps första task.

 

 

Ses  //  T

 

 

Till top